Na Slovensku máme mnoho riešení, ktoré dvíhajú kyberbezpečnosť na novú úroveň

V dnešnej dobe, keď sa väčšina činností presúva do online prostredia, už organizáciám – firmám, inštitúciám, úradom aj samosprávam, nemôže stačiť základný antivírus a papierová analýza rizík. Je potrebné sa prestať tváriť sa, že „sme v bezpečí“. Najmä ak aj v našich podmienkach máme k dispozícii mnoho riešení, ktoré zabezpečenie dvíhajú na úplne inú kvalitatívnu úroveň. O tom, aké sú […]

Pohľad experta: Ako prebieha kybernetický útok?

Potichu. Na rozdiel od iných foriem teroristických útokov, kde samotná realizácia škodlivých plánov prebieha väčšinou za prítomnosti viditeľného ničenia majetku, stratách na životoch a veľkého strachu vydesenej verejnosti, kybernetické útoky prebiehajú v majorite prípadov v slovenských organizáciách potichu, nepovšimnuté. A to pokojne aj mesiace od vykonania útoku – preniknutia do systémov. Dokonca aj mediálna pozornosť je kybernetickým útokom […]