Aké služby vám prinášame a prečo sú pre vás dôležité? (rozhovor) - DATALAN KC

Aké služby vám prinášame a prečo sú pre vás dôležité? (rozhovor)

Digitalizácia priniesla potrebu bezpečnosti a IT služieb na prenájom

Čím ďalej tým väčšia časť nášho podnikania sa deje v online priestore. Okrem rýchlej dostupnosti služieb, prepojenia zariadení či online komunikácie však s digitalizáciou prichádza aj množstvo útokov, výpadkov služieb a následnej straty toho najcennejšieho – vašich dát. Preto dnes firmy potrebujú rýchly zásah odborníkov.

Kvalitné, efektívne a transparentné služby, sieť certifikovaných expertov, moderné technológie a široká škála riešení na jednom mieste. Aj to vám prináša DATALAN Kompetenčné centrum, ktoré „otvárame“, s cieľom ešte rýchlejšieho a efektívnejšieho zásahu vtedy a tam, kde to aktuálne potrebujete. Odštartovali sme 15. marca a dnes už máme na konte desiatky poskytnutých služieb u zákazníkov.

DKC vám pomôže s ochranou dát a zariadení, so súladom s bezpečnostnou legislatívou či inovačným poskytovaním riešení ako služba, no poskytne vám aj bezplatné webináre a online konzultácie, aktuálne v oblasti bezpečnostných výziev, ktoré sú s digitalizáciou spojené. DATALAN Kompetenčné centrum je platforma na ponúkanie komplexných služieb – od implementačných služieb cez servisné služby až po riešenia s plným prebratím starostlivosti a zodpovednosti za definovanú doménu u zákazníka. Hlavnými témami centra sú bezpečnosť a riešenia ako služba „as a service“.

Za akčnou jednotkou, ktorá vám bude efektívne pomáhať v nasadení prioritných riešení a operatívnych služieb, stojí Jan Böjtös, riaditeľ segmentu Technologické riešenia a služby v DATALANe, ktorý vám predstaví DKC – o čo v ňom ide, aké služby vám prinášame a prečo sú pre vás dôležité.

DATALAN ponúka širokú ponuku produktov a riešení pre rôzne segmenty. Kompetenčné centrum túto ponuku dopĺňa o operatívne služby pre aktuálne priority našich zákazníkov. Čo jeho vznik iniciovalo?

V jednotlivých segmentoch, v ktorých DATALAN ponúka svoje služby, máme dlhoročných zákazníkov, vďaka čomu dokonale poznáme ich špecifické prostredie či informačné systémy, ktoré sú mnohokrát z našej dielne. Máme dostatok informácií o ich fungovaní, ale tiež potrebách či požiadavkách. Či už ide o samosprávy, nemocnice, úrady, rôzne inštitúcie alebo školy. Naši experti disponujú silným know-how, ktoré vieme práve takýmto spôsobom využiť v praxi a našim súčasným i budúcim zákazníkom chceme byť viac „po ruke“. Myšlienka DATALAN Kompetenčného centra (DKC) vznikla približne pred rokom. Odvtedy sme tvrdo pracovali na tom, aby sme zákazníkom priniesli balík riešení, vďaka ktorému môžu zveriť starostlivosť o bezpečnosť, systémy či zariadenia do našich rúk. Aby sme im priniesli maximálnu možnú hodnotu a ešte niečo navyše, čo u konkurencie nenájdu.

Hlavnými témami DKC sú bezpečnosť a riešenia ako služba „as a service“. Centrum odštartovalo práve s témou Kybernetická bezpečnosť. Prečo je táto oblasť tak dôležitá?

Téma Cyber security by mala byť pre každého témou číslo jedna. Týka sa to od ochrany dát a zariadení až po GDPR, zákon o kybernetickej bezpečnosti či zákon o IT vo verejnej správe. V dnešnej dobe, keď sa v online priestore odohráva veľká časť nášho osobného, no najmä pracovného života, je takmer nemožné oddeliť online a offline životy. Neriešenie prípadných hrozieb a zraniteľností môže mať vážny dosah. Cieľom kybernetickej bezpečnosti je udržať dáta, informácie, systémy a zariadenia v bezpečí pred možnými únikmi, krádežou, znehodnotením či iným výpadkom. V súčasnosti sú firmy a organizácie nútené venovať sa oblasti bezpečnosti čoraz viac – tlačí na ne nielen zvyšujúca sa digitalizácia, čo prináša vyšší počet útokov, ale aj silnejšia bezpečnostná legislatíva.

V dnešnej dobe sa takmer denne stretávame so správami o hackerských útokoch, phishingových kampaniach či rôznych malvéroch. Zároveň je na trhu mnoho firiem a agentúr, ktoré sa prezentujú službami v oblasti kyberbezpečnosti. Akú pridanú hodnotu vie zákazníkom priniesť DKC?

DATALAN patrí medzi firmy, ktoré vedia svojich zákazníkov analyzovať, a dať do súladu teoreticky aj prakticky, v priebehu pár týždňov, a to aj vďaka špecializovanému tímu bezpečnostných odborníkov, ktorí sa venujú len tejto téme. Keď vstúpili do platnosti ZoKB a ZoITVS, DATALAN dokázal rýchlo zareagovať na požiadavky zákona a využiť dlhoročné skúsenosti a zručnosti z oblasti kyberbezpečnosti, rozšíriť ich o legislatívnu problematiku a vyskladať pre zákazníkov balík riešení, vďaka ktorým môžu zveriť starostlivosť o kyberbezpečnosť svojho prostredia do našich rúk.

Druhou dôležitou témou sú „as a service“ riešenia, ktoré sú už aj na Slovensku čoraz viac vyhľadávaným riešením. Aká je ich hlavná výhoda?

Riešenia, ktoré ponúkame „as a service“, teda ako službu, nahrádzajú vo firmách chýbajúcu expertízu a technológie. Súčasný dynamický rozvoj IT ich vyžaduje, no zákazníci častokrát nemajú potrebné technológie ani personál – v tom im vieme pomôcť a zariadime všetko za nich. Nemusia svoj čas a financie investovať do nových technológii či zamestnancov, získavať nové know-how a sledovať neustále sa meniacu legislatívu.. Zákazník platí za využívanie služby, za licencie, HW či SW neplatí. V rámci služby poskytujeme okrem HW, SW a licencií aj implementáciu, prevádzku či dynamické rozširovanie riešení. AaS riešenia nahrádzajú chýbajúcu expertízu a technológie u zákazníka, ktorú súčasný dynamický rozvoj IT vyžaduje. V DATALANe máme na to expertov, ktorý celú túto agendu preberú a zákazník sa môže venovať svojej primárnej činnosti. Zodpovednosť posúva na nás a platí len za poskytovanú službu.

V čom má DATALAN Kompetenčné centrum náskok pred konkurenciou a prečo by mali zákazníci siahnuť práve po jeho službách?

DATALAN disponuje širokou škálou kompetencií a riešení. Máme expertov, ktorí sú kompetentní a schopní plniť požiadavky našich zákazníkov. V preklade: dokážeme svoju expertízu pretaviť do efektívnych riešení a zároveň ju rozvíjať podľa požiadaviek trhu a dynamicky sa meniacich trendov. Zároveň máme ako firma partnerstvá s globálnymi IT značkami, vďaka čomu majú naši zákazníci priamy prístup k svetovým trendom a najnovším možnostiam.

Prečo by sa zákazníci nemali obávať zveriť svoje IT do rúk dodávateľa a prečo je to pre nich výhodnejšie časovo, kapacitne aj finančne?

Outsourcing IT služieb prináša zákazníkom množstvo výhod. Nepotrebujú investovať do expertov a technológií, ktoré sú čím ďalej tým komplexnejšie a finančne náročnejšie. Zodpovednosť jednoducho presunú na stranu svojho dodávateľa a jeho odborníkov. Zákazník sa nemusí starať o aktuálnosť použitých technológií a znalostnú bázu expertov. To všetko má zaručené. V prípade DKC však nefungujeme len ako dodávateľ, ale najmä ako partner, ktorý je k dispozícii aj s poradenstvom, konzultáciou, či osvetou v konkrétnej problematike. Ponúkame širokú škálu riešení a sieť expertov z jedného miesta a, pravdaže, transparentnosť, ktorú predstavuje možnosť sledovania a kontroly kvality dodávaných služieb na strane zákazníka

Služby DKC ponúka zákazníkom riešenia v mnohých oblastiach. Aké sú to?

DATALAN Kompetenčné centrum poskytuje zákazníkom kvalitné, efektívne a transparentné služby v 6 oblastiach. Sú nimi Poskytovanie riešení formou „As a Service“ – teda riešenia, ktoré ponúkame zákazníkom ako službu. Ďalej je to Súlad s bezpečnostnou legislatívou (GDPR, ZoKB či ZoITVS), Bezpečnostné riešenia – či už ide o ochranu dát, aplikácii, koncových zariadení alebo sieťovú bezpečnosť, IKT servisné služby, ktoré zahŕňajú serverové technológie, koncové zariadenia, sieťové technológie, ukladanie a zálohovanie dát alebo kolaboračné riešenia, Softvérovo definovaná infraštruktúra kam patrí virtualizácia, kontajnerizácia a cloud a v neposlednom rade je to Vzdelávanie.

Súčasťou DKC je aj vzdelávanie. Ako vzdelávanie súvisí s technologickými službami?

Vzdelávanie chápeme ako predpoklad kompetencie. Riešenia ako služby vieme nasadiť rýchlo bez potreby výrazných zásahov. Dôležitou súčasťou kompetenčného centra je však aj podpora osvety a edukácia zákazníkov prostredníctvom rôznych webinárov. Vzdelávanie a osveta súčasných aj budúcich zákazníkov je jedným z predpokladov budovania našej kompetencie. Pomocou online webinárov a konzultácií im pomôžeme pochopiť bezpečnostné výzvy, nové trendy a technológie, ktoré sú s digitalizáciou spojené. So vzdelávacími aktivitami sme začali už v júni a pre zákazníkov zo segmentu samospráva sme zorganizovali 10 online webinárov, na ktorých sa zúčastnilo spolu 135 ľudí. Tri odborné webináre z oblasti samospráv a viacero „bezpečnostných“ na tému Kybernetická bezpečnosť pre mestá a obce. Pokračujeme však ďalej a tento rok máme naplánované ďalšie vzdelávacie aktivity či už online alebo offline s bezpečnostnou legislatívou oboznamujeme zákazníkov zo všetkých segmentov.

Je na trhu dopyt po takýchto produktoch a službách?

Legislatíva, digitalizácia, nové trendy, náročnosť klientov našich zákazníkov – to sú veci čo nútia našich zákazníkov držať krok s týmto dynamickým rozvojom čo však na druhej strane je náročné či už z pohľadu investícií alebo nedostatku kvalifikovaných ľudí. Prirodzeným riešením je nechať to na odborníkov, ktorí sa mi o to postarajú. Keď dať do súladu svoju firmu do súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti, tak môžete si to urobiť sami, ale musíte zamestnať bezpečnostného špecialistu, ktorých je málo a nie sú lacní, musíte si obstarať zariadenia, implementovať ich a prevádzkovať. Nie je jednoduchšie nechať to na nás odborníkov, ktorí to expertízu a skúsenosť majú?

Na trhu je v súčasnosti nedostatok IT odborníkov a spomedzi všetkých profesii je najväčší dopyt práve po tejto profesii. Ako je na tom po tejto stránke DATALAN?

DKC disponuje pre každý okruh ponúkaných riešení a služieb s dostatočným počtom expertov tak, aby sme tie služby mohli poskytovať na vysokej kvalitatívnej úrovni. Kým takéto pokrytie nemáme, tak službu neponúkame. Naši experti sú vyškolení, disponujú viacročnými skúsenosťami a sú držiteľmi potrebných certifikácií ako napríklad Certified Ethical Hacker, Security Professional, Fortinet NSE 4 Network či ISO/IEC 27001 Lead Auditor.

Som zákazník a mám záujem o vaše služby. Ako DKC funguje a ako treba postupovať?

Všetky ponúkané riešenia a služby nájdete na webe DKC. Ku každému riešeniu je stručný popis, prípadové štúdie, možnosť získania detailnejších informácií, možnosť kontaktovať príslušného experta, možnosť konzultovať  a dokonca aj možnosť si vyžiadať indikatívnu ponuku.

Pre koho sú služby DATALAN Kompetenčného centra určené?

DKC je nový komunikačný kanál DATALANu na interakciu s existujúcimi i potenciálnymi zákazníkmi, záujemcami o nové trendy a technológie. Výsledkom má byť efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia. DKC ponúka široké portfólio riešení a služieb na báze najmodernejších technológií a trendov, sieť certifikovaných a skúsených expertov, možnosť konzultácií potrieb zákazníkov, možnosť vzdelávania a  možnosť priameho riešenia požiadaviek zákazníkov s prepojením na servis desk DATALANu. V neposlednom rade DKC je dynamický projekt, ktorý sa neustále vyvíja a to nielen po obsahovej ale aj formálnej stránke.