as a service – koncept, ktorý skutočne zefektívni váš biznis

Riešenia ako služba sa stávajú žiadanejšie a dostupnejšie aj v slovenských podmienkach. V súčasnosti sa pojem as a service (napr. sofvér, ifraštruktúra, či platforma), pretransformoval do Everything-as-a-Service (XaaS).

XaaS je vďaka stúpajúcej penetrácii cloudu a automatizácie praktickým konceptom, ktorý by mal zaujímať každú firmu či organizáciu. Dokáže pokryť a poskytnúť ako službu širokú škálu aj novo vznikajúcich riešení a aplikácií. Zákazníkom sú dostupné na diaľku, v čase a rozsahu podľa skutočnej potreby, čo je ich najväčšia výhoda. Podľa analýzy “Global Everything-as-a-service (XaaS) Market Research Report“ (Research Insights) sa bude trend XaaS masívne rozvíjať a najväčší rozmach nás čaká o päť rokov. Globálne značky ako Cisco, IBM, Microsoft, či HP tiež prispôsobujú svoju ponuku tomuto vývoju a mnohé plánujú mať celé svoje portfólio as a service do roku 2022.

Vy môžete využívať možnosť XaaS už dnes.
V rámci DATALAN Kompetenčného centra sme pripravení poskytnúť vám ako službu návrhy a nástroje pre vaše individuálne potreby a požiadavky vyplývajúce z bezpečnostnej legislatívy. Hlavný benefit? Platíte len za využívanie a službu, na mesačnej báze. Za licencie, HW a SW neplatíte.

DKC aktuálne poskytuje:
– Implementáciu
– Prevádzku
– Viazanosť (podľa záujmu na 1, 2 alebo 3 roky)
– HW+SW licencie, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti DATALAN

Hlavné výhody:
– Nemusíte investovať do expertov a technológií, ktoré sú komplexné a sú drahé
– Platíte iba za poskytovanú službu, využívajúc OPEX rozpočet
– Môžete presunúť zodpovednosť na stranu dodávateľa a jeho expertov
– Nemáte starosť o aktuálnosť použitých technológií a znalostnú bázu expertov

Portfólio „As a Service“ riešení sa flexibilne prispôsobuje trhu a skutočne efektívne nahradzuje chýbajúcu expertízu a technológie na strane zákazníka, ktorú súčasný a dynamický rozvoj IT vyžaduje.