HPE využíva umelú inteligenciu pri strategických rozhodnutiach, ale aj pri správe dátových úložísk - DATALAN KC

HPE využíva umelú inteligenciu pri strategických rozhodnutiach, ale aj pri správe dátových úložísk

Umelá inteligencia HPE CloudPhysics Vám pomôže v strategických IT rozhodnutiach

HPE CloudPhysics je Software as a Service (SaaS) riešenie ponúkajúce jedinečnú analýzu IT infraštruktúry a prostredia zákazníka. Detailná inšpekcia využitia prostriedkov identifikuje všetky neefektívne procesy dátového centra, výpočtových kapacít či úzkych miest priechodnosti infraštruktúry.
Nejde však len o čisto analytický softvér, CloudPhysics posúva získané dáta na ďalšiu úroveň, na základe analytických dát z iných prostredí a simulácií navrhuje príležitosti na optimalizáciu prostredia. Riešenie je dokonca schopné simulovať zavedenie nových technológií a predvídať možné scenáre pri ich aplikovaní do praxe.

Pri každom nákupe IT infraštruktúry stojí spoločnosť a jej IT oddelenie pred niekoľkými zložitými rozhodnutiami:

 • Aká je správna konfigurácia novej infraštruktúry na splnenie SLA?
 • Rozhodneme sa pre CapEx vs. OpEx?
 • Kde by sme mali modernizovať: on-prem alebo v cloude?


Na tieto otázky neexistuje jednotná odpoveď, každá spoločnosť sa nachádza v inej fáze digitálnej transformácie a čelí svojim vlastným interným výzvam. Na druhej strane dodávateľ IT riešení má k dispozícií len obmedzené informácie od zákazníka. Nástroj CloudPhysics od základov mení proces obsatrávania IT prostriedkov. Do procesu rozhodovania prináša dôležité dáta a insighty, ktoré zákazníkovi pomôžu zvoliť správne riešenie.

0
minút

je čas potrebný na nasadenie CloudPhysics v infraštruktúre
a získanie podrobnej analýzy vášho prostredia

Riešenie HPE CloudPhysics pomocou umelej inteligencie transformuje analytické dáta na dôležité zistenia a fakty, ktoré pomáhajú pri strategických IT rozhodnutiach

Platforma CloudPhysics získava viac ako 200 metrík z využitia virtuálnych strojov, fyzických serverov, diskových polí a sieťovej infraštruktúry z celého sveta. Na základe analýzy získaných metadát a ich vzájomným porovnávaním aplikácia identifikuje neefektívne procesy. Prostredníctvom získaných údajov platforma generuje jedinečné personalizované analytické reporty o aktuálnom využití jednotlivých prostriedkov a možnom zvýšení výkonnosti pri použití alternatívnych prostriedkov.

Nasadenie aplikácie tak umožňuje monitorovať a detailne analyzovať IT infraštruktúry, odhadovať celkové náklady na nové IT riešenia, ich životaschopnosť a aj prípadný dopad na procesy v prípade ich migrácie do cloudu. Riešenie taktiež dokáže modelovať nasadenie novej IT infraštruktúry vo virtuálnom prostredí.

1. Zber základných dát

Po nasadení do vášho prostredia nástroj Observer nepretržite skenuje a zhromažďuje metadáta z prostredia zákazníka a posúva ich na ďalšie spracovanie. Observer je virtuálny agent, ktorý číta metadáta dáta z prostredia ako konfigurácia, výkon, vyťaženie prostriedkov a výkon spracovania dát.

2. Spracovanie a korelácia

Po získaní potrebných dát zohráva svoju významnú úlohu aplikácia CloudPhysics. Koreluje všetky získané metadáta s dátami v úložisku dát a porovnáva výkonnosť s inými systémami.  Automaticky koreluje metadáta komponentov a systémov zákazníka.

3. Podrobná analýza

O niekoľko minút neskôr môžete spustiť analytiku, použiť filtre, nastaviť prahové hodnoty, exportovať údaje do Excelu, zdieľať štatistiky so svojím tímom, podrobne skúmať ovplyvnené systémy, spustiť simulácie – nástroj ponúka množstvo spôsobov interakcie a ďalšieho spracovania získaných dát.

0
miliárd

vzoriek údajov spolu z viac ako 1 milióna prostredí virtuálnych počítačov po celom svete.

Hlavné výhody nástroja CloudPhysics:

Rýchle, jednoduché, intuitívne
 • Celý proces spustenia služby CloudPhysics – stiahnutie, inštalácia a integrácia – je dokončený za menej ako desať minút.
 • Analýza do 15 minút od nasadenia – to je čas potrebný na vytvorenie prvotnej analýzy IT prostredia
Nepretržitý monitoring
 • Nepretržitá analýza infraštruktúry prostredníctvom jedinečných, podrobných zberov údajov a metadát aplikácií
 • Jedinečné derivácie, korelácie, kombinácie a filtre údajov odhaľujú príležitosti na optimalizáciu a umožňujú simulácie transformácie.
 • Neustále „učenie“ nástroja s cieľom algoritmicky prehlbovať poznatky a aktuálne trendy
Cielené hodnotenia
 • Analytika zameraná na určité oblasti umožňuje IT odborníkom usmerňovať hodnotenie transformácií dátových centier pomocou simulácie
 • Výstupy môžu byť všeobecné (napr. prehľady optimalizácie infraštruktúry), alebo vysoko špecifické a cielené (napr. Veľkosť prostredia pre hyperkonvergovanú infraštruktúru dodávateľa alebo náklady na migráciu do verejného cloudu).
Konfigurovateľné informačné panely
 • Kontextovo rozsiahle výstupy pre identifikáciu kritických miest, možné riziká a porovnanie s aktuálnymi trendmi
 • Analýza trendov konsolidujúca viacero pohľadov umožňuje viacrozmernú koreláciu dát
 • Rozsiahle možnosti zobrazenia časových škál zlúčené do jedného panela pre detailnú indikáciu trvania a smerovania problémov
 • Filtrovanie s konfigurovateľným rozsahom a typom objektov
Režim prieskumu
 • Aplikácia umožňuje interaktívne vstupovať do analýzy a vidieť konkrétne zmeny v čase prostredníctvom ľahko editovateľného režimu prieskumu. Pomocou možnosti priblíženia / oddialenia jednotlivých časových úsekov môžete vyhodnocovať rôzne korelácie a príčinné súvislosti.
 • „Korelácia v kontexte“ umožňuje vidieť vzájomné súvislosti pri riešení problémov (spotreba zdrojov, denník zmien / udalostí, história konfigurácie )
 • Široký prehľad výstupov v kontexte daného problému, jeho príčiny alebo smerovania
Rozsiahla knižnica kariet
 • Nástroj CloudPhysics obsahuje množstvo vopred pripravených analytík nazývaných „karty“. Tie majú široké možnosti využitia najmä pri dátových centrách, napríklad pri identifikácii prevádzkových rizík a priebežných kontrolách stavu systému. Poskytujú detailný prehľad pri riešení problémov s výkonom, optimalizácií infraštruktúry, nedostatku kapacít úložiska, zosúladení osvedčených postupov a ďalších.
Card Builder pre vlastnú analýzu a tvorbu prehľadov
 • V nástroji si viete jednoducho vytvoriť vlastné analytiky zamerané na to, čo práve potrebujete. Celé prostredie vShphere API využíva jednoduchú drag-and-drop funkcionalitu. Prispôsobené prehľady tak viete vytvoriť bez nutnosti znalosti programovania, či úpravy kódu.
Kontextová pomoc a výukové programy
 • Vložené, kontextové návody a videá na celej platforme SaaS poskytujú koncovým používateľom, ale aj profesionálnom dostatok informácií pri zaškoľovaní do využitia nástroja.

HPE Alletra - Objavte silu vašich dát

HPE Alletra je nová rada HPE diskových polí prinášajúca as-a-Service koncept ukladania dát. Alletra nie sú len diskové polia, ide o komplexné riešenie, ktoré prináša cloudový prístup k správe dát.

Filozofiou diskovej rady Alletra je poskytnúť zákazníkom moderné výkonné diskové polia spolu s „cloud based“ správou, čo značne urýchľuje implementáciu a a zjednodušuje celkové využitie úložiska. Riešenie tak zákazníkom poskytuje používateľskú skúsenosť ako pri využití služieb komerčných cloudových poskytovateľov, pri zachovaní prevádzky dátového poľa v dátovom centre zákazníka.

HPE Alletra je komplexné riešenie, ktoré za pomoci umelej inteligencie umožňuje prístup k dátam bez ohľadu na to, kde sú uložené – či on-premises alebo v cloude. Na HPE Alletra spustíte akúkoľvek firemnú aplikáciu, od tradičných po najmodernejšie. Vďaka HPE Alletra môžete oslobodiť svoje dáta v hybridnom cloude.

Základné prvky riešenia HPE Alletra

InfoSight

Rovnako ako pri predchádzajúcich verziách diskových polí HPE, Alletra taktiež dostala integráciu platformy InfoSight. Užívateľ tak má k dispozícií prediktívnu a proaktívnu analytiku riadenú umelou inteligenciou. Analytika umožňuje predchádzať prípadným výpadkom dostupnosti a optimalizovať výkon diskového poľa.

Data Services Cloud Console

Diskové pole je napojené na cloud-based konzolu pre správu úložiska, či výrazne zjednodušuje nasadenie a následnú správu úložiska. Hlavnými výhodami sú:

 • Zjednodušené nasadenie – systém automaticky detekuje, pripojí a implementuje diskové pole, bez nutnosti zásahov IT špecialistov
 • Automatická príprava LUN – systém automatizovane vykoná vytvorenie a nastavenie logického disku LUN na základe užívateľom požadovanej kapacity a definovaného typu úloh.
 • Možnosť spravovať pole kdekoľvek a kedykoľvek – správca sa dokáže pripojiť do prostredia správy úložiska kdekoľvek a postačuje na to len pripojenie k internetu
Vyšší hardwarový výkon

Alletra ponúka moderné hardwarevé vybavenie postavené na najnovšách procesoroch.
Použité ASIC čipy a NVMe disky poskytujú až 3x vyšší výkon v porovnaní s predchádzajúcimi riešeniami Nimble a Primera.

Nová platforma pre dátové služby spravovanej z cloudu rieši nárast objemov dát vznikajúcich na okrajoch siete až po tie v cloude a pomáha tak urýchliť digitálnu transformáciu podnikov.

HPE Alletra 6000

6000

Cenovo dostupnejšie riešenie pre menšie podniky. Ponúka výborný pomer ceny a výkonu a optimalizácie. Je vybudovaná tak, aby poskytovala rýchly a konzistentný výkon s výbornou efektivitou dátového manažmentu.
HPE Alletra pokračuje v tradícii, ktorú v posledných 10 rokoch vybudoval systém HPE Nimble Storage a berie si z neho len to najlepšie. HPE Alletra 6000 je ideálnou voľbou pre kriticky dôležité podnikové databázy alebo stredne veľké virtuálne stroje či kontajnerové farmy.

Technické parametre:

 • 4U šasi, 2x kontroléry v režime Active / Standby.
 • Triple+ Parity RAID ochrana diskov.
 • Šasi s 24-mi pozíciami pre NVMe SSD disky.
 • Možnosť osadiť 1GbaseT, 10GbaseT, 10GbE SFP+, 25GbE SFP28, 100GbE QSFP28, a 32Gb FC porty.
 • Podpora replikácie, deduplikácie, kompresie.

HPE Alletra 9000

9000

Je navrhnutý pre neobmedzenú škálovateľnosť. Má jedinečnú multi-node a aktívnu architektúru so zabudovanou ochranou dát pre akékoľvek RTO alebo RPO požiadavky, vrátane automatického zlyhania stránok na aktívnych lokalitách. Spolu s HPE Primera sú to jediné produkty na trhu, ktoré majú garantovanú 100-percentnú dostupnosť.
HPE Alletra 9000 je ideálna na konsolidáciu tradičných podnikových aplikácií, ale aj next-gen aplikácií, ktoré sú citlivé na extrémnu latenciu (napr. online spracovanie objednávok, databázové zaťaženie, kontajnery a zmiešané pracovné záťaže).

Technické parametre:

 • 4U šasi, 2-4 kontroléry v režime All-Active.
 • RAID 6 ochrana diskov.
 • Šasi s 48-mi pozíciami pre NVMe SSD disky.
 • Možnosť osadiť 10GbaseT, 10Gbe/25GbE, 100GbE QSFP28, a 16/32Gb FC porty.
 • Podpora replikácie, deduplikácie, kompresie.

Máte záujem o viac informácií?

Spoločne nájdeme to správne riešenie pre vás.