IBM Cloud pak for Automation: Vyrieši aj tie najnáročnejšie prevádzkové výzvy - DATALAN KC

IBM Cloud pak for Automation: Vyrieši aj tie najnáročnejšie prevádzkové výzvy

Rýchlejšie procesy a kratšie čakacie doby klientov – to je brilantnosť automatizácie poháňanej AI

IBM® Cloud Pak for Business Automation je súbor integrovaného softvéru, ktorý má vedúce postavenie na trhu a je navrhnuté tak, aby vám pomohlo vyriešiť aj tie najnáročnejšie prevádzkové výzvy.

Prečo si vybrať IBM Cloud Pak® for Business Automation?

 • V rozhodovaní a procesoch vám pomôže automatizácia
 • Prepájajte obsahy a systémy s využitím AI
 • Znížte manuálne procesy až o 80 %
 • Využívate vizualizáciu procesov a výhody ich optimalizácie
 • Robíte efektívnejšie rozhodnutia v reálnom čase
 • Až 675 % návratnosť investície do troch rokov

Čas strávený manuálnymi procesmi pomôže klientom znížiť o 80 % a čakacie doby zákazníkov skráti na polovicu.

Výhody IBM riešení

 • Všetko potrebné v jednom balíku
  Riešenia sú postavené na kontajnerovej platforme a komponentoch podporujúcich Enterprise Content Management
 • Kontajnerizované aplikácie
  Nadstavbové aplikácie sú upravené tak, aby ich bolo možné kontajnerizovať a prepájať podľa konkrétnych potrieb v čase
 • Prevádzka v rôznych prostrediach
  Svoje systémy môžete prevádzkovať vo verejných, privátnych, či hybridných cloudoch

Globálne riešenia fungujú aj na Slovensku

Automatizácia je motor digitálnej transformácie – využite ho naplno.

IBM® Cloud Pak for Automation je zásadným krokom k efektivite a produktivite. V rámci automatizácie využíva umelú inteligenciu a poskytuje aplikácie v kľúčových oblastiach, kde automatizácia prináša najväčšie výhody: obsah a dáta, workflow, rozhodovanie a manažment údajov.

Hlavné výhody IBM® Cloud Pak for Automation v skratke:

 • Stabilita, spoľahlivosť, rýchlosť, bezpečnosť
 • Kompatibilita s existujúcou infraštruktúrou
 • Široká škála využitia a digitalizácia všetkých aspektov fungovania
 • Flexibilná platforma, ktorú môžete prevádzkovať kdekoľvek
 • Bez potreby zložitej inštalácie – aplikáciu pridáte ako samostatný kontajner

IBM: Automatizácia robotických procesov (RPA)

Dosiahnite rýchlejšiu návratnosť investícií pomocou plnohodnotnej automatizácie robotických procesov.

Čo je RPA - Automatizácia robotických procesov?

Prechod od jednoduchej automatizácie úloh back-office k škákovanej automatizácií na zvládnutie časovo náročných obchodných procesov môže byť výzvou. Ponuka IBM RPA vám pomôže automatizovať viac obchodných a IT procesov vo veľkom rozsahu a jednoduchosťou a rýchlosťou tradičnej RPA.

Urobte viac s menšou námahou

RPA umožňuje vašim tímom tráviť viac času strategickou prácou namiesto množstva opakujúcich sa úloh. Veci ako vypĺňanie formulárov, generovanie reportov, schvaľovanie žiadostí, vytváranie IT ticketov či preposielanie e-mailov – procesy, ktoré síce sú potrebné, no vyžadujú si príliš veľa času. RPA vám umožní urobiť „viac za menej“.

RPA pomáha zvyšovať vašu produktivitu

IBM RPA zvyšuje produktivitu poskytovaním centralizovaného nástroja na vytváranie a správu botov s natívnym digitálnym asistentom s podporou AI, ktorý môže chatovať s ľuďmi a poskytovať im komplexnú pomoc alebo služby zákazníkom. Predstavte si, že robíte viac, rýchlejšie a s menšou manuálnou námahou.

Bezpečnosť na prvom mieste

Ochrana údajov by v dnešnom digitálnom svete mala byť jednou z priorít každej spoločnosti. Práve dáta sú totiž určitou formou bohatstva pre firmy, preto je nevyhnutná ich neustála a proaktívna ochrana. Množstvo dát rastie každou sekundou a aj keď ich ochrana nie je jednoduchá, existujú riešenia, ktoré s ňou dokážu pomôcť.

Jedným z riešení, ktoré pomáhajú chrániť údaje uložené v databázach a súboroch, je IBM Security Guardium, ktorého hlavným prínosom je monitorovanie prístupu k údajom uloženým v databázových systémoch a zabezpečenie súladu s predpismi na ochranu osobných údajov.

IBM Security Guardium: Bezpečne a efektívne

Riešenie je zaujímavé najmä poskytnutím neinvazívnej architektúry pre monitorovanie, umožňuje testy zraniteľnosti ako aj audit práce používateľov s rôznymi dátovými zdrojmi v reálnom čase. Poskytuje prehľad o prístupoch k databázovým systémom alebo súborom a citlivým údajom v nich. Monitorovanie prístupu prebieha pomocou prostriedkov nezávislých od nástrojov databázových systémov a súborových serverov. Súčasťou je aj detekcia anomálií v prevádzke, únikov údajov a útokov typu SQL Injection, Store Procedure Attacks použitím umelej inteligencie.

Čo sa však týka platformy IBM Security Guardium, tak DATALAN má status certifikovaného partnera v rámci Slovenska.

Prečo IBM Security Guardium?

 • Výrazné zvýšenie bezpečnosti firemných dát

 • Centralizované monitorovanie a auditovanie prístupu k dátam

 • Automatizovaná klasifikácia citlivých dát

 • Definovanie pravidiel a politík prístupu k citlivým dátam

 • Blokovanie neautorizovaného i podozrivého prístupu k dátam

 • Nezávislosť ochrany dát od administrátorov a privilegovaných užívateľov

 • Monitorovanie a audit 100 % dátových operácií

 • Detekciu zraniteľností dátových zdrojov ako sú databázy

 • Súčasť zabezpečenia súladu s legislatívou na ochranu osobných údajov

Pre viac informácií a cenovú ponuku nás kontaktujte na dkc@datalan.sk

 

Máte záujem o viac informácií?

Spoločne nájdeme to správne riešenie pre vás.