IBM Securitykomplexné riešenie bezpečnosti v organizácii - DATALAN KC

IBM Security
komplexné riešenie bezpečnosti v organizácii

DATALAN vám už 30 rokov prináša moderné a užitočné nástroje vďaka prepájaniu technologických noviniek s vašimi potrebami. Špičkovou expertízou si udržiavame prémiové partnerstvá globálnych IT lídrov. Vďaka nášmu partnerstvu s IBM máte aj vy na dosah najnovšie trendy a svetové inovácie.

Ochrana údajov by v dnešnom digitálnom svete mala byť jednou z priorít každej spoločnosti. Práve dáta sú totiž určitou formou bohatstva pre firmy, preto je nevyhnutná ich neustála a proaktívna ochrana. Množstvo dát rastie každou sekundou a aj keď ich ochrana nie je jednoduchá, existujú riešenia, ktoré s ňou dokážu pomôcť. Jedným z riešení, ktoré pomáhajú chrániť údaje uložené v databázach a súboroch, je IBM Security Guardium, ktorého hlavným prínosom je monitorovanie prístupu k údajom uloženým v databázových systémoch a zabezpečenie súladu s predpismi na ochranu osobných údajov. Toto riešenie sme nasadili u viacerých zákazníkov ako napríklad Slovenské liečebné kúpele Piešťany alebo Slovenská Pošta.

Prínosy pre zákazníka sú jednoznačné. Zvýšenie ochrany osobných údajov, súlad s legislatívou a komplexný monitoring prístupu k databázam a súborom, v ktorých sú uložené citlivé údaje. Vďaka nasadeniu tohto riešenia má zákazník prehľad o tom, čo sa deje v databázových serveroch. Unikátnosťou riešenia je tiež 100 % monitorovanie databázovej aktivity nezaťažujúce databázový server, schopnosť pomocou umelej inteligencie detegovať anomálie v bežnej prevádzke.

Bezpečne a efektívne

Riešenie je zaujímavé najmä poskytnutím neinvazívnej architektúry pre monitorovanie, umožňuje testy zraniteľnosti ako aj audit práce používateľov s rôznymi dátovými zdrojmi v reálnom čase. Poskytuje prehľad o prístupoch k databázovým systémom alebo súborom a citlivým údajom v nich. Monitorovanie prístupu prebieha pomocou prostriedkov nezávislých od nástrojov databázových systémov a súborových serverov. Súčasťou je aj detekcia anomálií v prevádzke, únikov údajov a útokov typu SQL Injection, Store Procedure Attacks použitím umelej inteligencie.

Bezpečnosť je dlhodobý proces

Bezpečnosť nie je jednorazová záležitosť. Je to neustály proces. Súhra procesných opatrení a bezpečnostných nástrojov. Z pohľadu súladu s legislatívou, IBM Security Guardium je jedno z riešení, ktoré SLKP pomohlo k jeho naplneniu. Nás ako dodávateľa si vybrali na základe dlhoročnej spolupráce pri dodávke, implementácii a podpore serverovej infraštruktúry či kompetencií v monitoringu databázových aktivít. Inštalácie tohto druhu nie sú na Slovensku príliš časté, pretože len málo firiem sa venuje tejto problematike v praxi.

Hlavné výhody IBM Security Guardium

1

Súlad so štandardmi (GDPR, SOX, PCI, NIST, STIG...)

2

Minimálny zásah do konfigurácie databázových
a súborových serverov

3

Minimálny vplyv na výkonnosť databázových
a súborových serverov

4

Integrácie s existujúcimi bezpečnostnými riešeniami
a škálovateľnosť

Prečo IBM Security Guardium?

Záruka digitálnej bezpečnosti

Každý zákazník a jeho potreby a požiadavky sú jedinečné, preto nás kontaktujte,
spoločne nájdeme to správne riešenie pre vás.

V prípade záujmu volajte 02/ 5025 7777 alebo píšte na info@dalalan.sk
IBM Platinum Business Patrner