Informačná bezpečnosť: Kľúčová je jednoduchosť používania a služba na mieru - DATALAN KC

Informačná bezpečnosť: Kľúčová je jednoduchosť používania a služba na mieru

Univerzálne riešenia na každý problém, pre akúkoľvek organizáciu, ktoré by 100 % fungovali, jednoducho neexistujú. Preto je potrebné prispôsobiť aj už hotové riešenia danému zákazníkovi. Až po komplexnej analýze, na základe vašich potrieb, požiadaviek a možností vám pripravíme službu presne na mieru. Druhou, nemenej podstatnou podmienkou, je jednoduchosť používania. Riešenia, ktoré tieto dôležité atribúty spĺňajú, nájdete v portfóliu DATALAN Kompetenčného centra (DKC).

DKC je špecializovaná platforma v rámci spoločnosti DATALAN, ktorá vám vie ponúknuť komplexné riešenia na mieru – od implementačných služieb cez servisné služby až po riešenia s plným prebratím starostlivosti a zodpovednosti za definovanú doménu u zákazníka. Nosnými piliermi centra sú bezpečnosť a riešenia ako služba – „as a service“. Hlavná výhoda pre vás? Nepotrebujete investovať do expertov a technológií, ktoré sú čím ďalej tým sofistikovanejšie a finančne náročnejšie. Zodpovednosť posuniete na stranu DATALANu a jeho expertov.

Kybernetická bezpečnosť a digitálna transformácia

Žijeme v informačnej dobe, každý deň spracovávame obrovské množstvo informácii v akejkoľvek podobe. V prípade organizácii sú informácie cenným zdrojom, bez ktorého procesy nemôžu fungovať a organizácia nedokáže plniť svoje úlohy. Informácie majú pre organizácie obrovskú hodnotu a ich prípadnou stratou, odcudzením či zneužitím môžu vzniknúť rozsiahle škody. Kybernetické útoky na slovenské organizácie už dávno nie sú len Sci-fi, reálne skúsenosti s internetovými hrozbami už majú viaceré Slovenské organizácie.

Projektom Kybernetická bezpečnosť sme v DATALANe odštartovali pomoc slovenským samosprávam v zavádzaní informačnej bezpečnosti

Samosprávy, štátna správa, ale aj komerčné spoločnosti sa na možné riziká snažia pripraviť, chýbajú im však potrebné skúsenosti, financie a odbornosť.  Pre slovenské obce a mestá je téma informačnej bezpečnosti novinkou, s ktorou nepočítali v dlhodobom pláne, a teda neboli na túto oblasť pripravení ani po finančnej stránke.

Problém, ktorý vyžaduje odbornú pomoc

Najčastejším problémom organizácii je chýbajúca odpoveď na úvodnú otázku: „Kde začať?“. Vo väčšine prípadov organizáciám chýba prioritizácia problematických oblastí a tiež systematickosť v postupnom zavádzaní opatrení. V riešení zložitej situácie môže pomôcť nezaujatý pohľad odborníka z externého prostredia. Ten dokáže adekvátne posúdiť možné riziká a navrhnúť komplexné riešenia problému.

DATALAN ponúka organizáciám zabezpečenie súladu s bezpečnostnou legislatívou po všetkých stránkach. Znamená to, že náš expert pri osobnej návšteve priamo vo vašej organizácií preverí aktuálny stav bezpečnosti. Pri preverovaní stavu sa zameriava na všetky oblasti, ako sú: dokumenty, smernice, IT vybavenie, informačné systémy, fyzické zabezpečenie a iné.

Základom dobrého riešenia je dôkladná analýza

Úvodná fáza pri tvorbe návrhu bezpečnostných opatrení zahŕňa zber základných informácií o organizácii či samospráve. Nasleduje fyzická návšteva a podrobná analýza prostredia zákazníka. Pri diagnostike prostredia dochádza k prevereniu stavu bezpečnosti a identifikovanie problematických oblastí vyžadujúcich prijatie bezpečnostných opatrení.

DATALAN bezpečnostní experti identifikujú všetky aktíva organizácie ktorými sú napríklad: informačné systémy, dáta, zariadenia, zamestnanci, atď. Ďalšou úlohou je identifikácia možných rizík, ktoré môžu vplývať na cenné aktíva organizácie. Pri ohrozeniach je potrebné definovať mieru možného ohrozenia k daným aktívam. Odborník na informačnú bezpečnosť berie do úvahy všetky možné riziká a identifikuje rôzne druhy hrozieb. Ohrozením informačnej bezpečnosti organizácie môže byť napríklad počítačový vírus, hackerský útok, ale aj požiar či vytopenie pivnice, kde má organizácia uschovaný archív.

Ak organizácia už má zavedené opatrenia pre informačnú bezpečnosť, expert vyhodnocuje, či sú existujúce opatrenia dostatočné a pokrývajú potrebné oblasti. Na základe podrobnej analýzy aktív a hrozieb a rizík DATALAN expert informačnej bezpečnosti pripraví podrobnú správu o stave informačnej bezpečnosti v danej organizácii. Súčasťou dokumentácie je zhodnotenie aktuálneho stavu a odporúčania pre implementáciu pre dosiahnutie súladu s bezpečnostnou legislatívou.

Od analýzy po implementáciu: Ako postupujú naši experti?

DATALAN ponúka riešenie na mieru, ale aj bezpečnosť ako službu

Slovenským organizáciám v DATALANe ponúkame viacero riešení pre oblasť informačnej bezpečnosti a súladu s bezpečnostnou legislatívou. Na základe vykonanej analýzy prostredia vieme organizácii navrhnúť riešenie na mieru zohľadňujúce potrebné opatrenia a požiadavky organizácie. Vieme tak ponúknuť legislatívou vyžadovaného manažéra kybernetickej bezpečnosti, dodať potrebné technológie, informačné systémy a zabezpečiť vypracovanie smerníc kybernetickej bezpečnosti.

Kybernetická bezpečnosť ako služba na prenájom od DATALANu je ideálne riešenie pre organizácie s chýbajúcimi financiami. Práve vysoká vstupná investícia býva častou prekážkou pri zavádzaní informačnej bezpečnosti v organizáciách. Prenájom bezpečnosti ako služby na báze mesačného poplatku, tak môže samosprávam značne pomôcť v úsilí o informačnú bezpečnosť. Za prijateľný mesačný poplatok tak organizácia získa tím špičkových expertov, ktorí dokážu plne zastrešiť systém riadenia kybernetickej bezpečnosti. Pridanou hodnotou pre organizácie je ich odbremenenie od odborne náročných povinností. V konečnom dôsledku tak získajú úsporu financií, kapacít, času a vedomie, že kyberbezpečnosť organizácie je plne v rukách skúsených odborníkov.

V DATALANe sme spolu s tímom našich expertov pomohli zabezpečiť súlad s bezpečnostnou legislatívou už viac ako 35 mestám a obciam. Dôverne tak poznáme všetky kritické oblasti, ktorým je potrebné venovať špeciálnu pozornosť. Mnohým mestám a obciam sme pomohli zaviesť do praxe bezpečnostné opatrenia a neustále im pomáhame spravovať IT systémy. Taktiež pravidelne organizujeme bezplatné webináre, kde účastníkom predstavujeme naše riešenia na zabezpečenie súladu s bezpečnostnou legislatívou, vysvetľujeme, čo obsahuje a ako prebieha analýza súladu so zákonom o KB a so zákonom o ITVS.

 

Viac info v prípadovej štúdii 

Viac info o bezpečnostnej legislatíve

Máte záujem o viac informácií?

Spoločne nájdeme to správne riešenie pre vás.