ISMS (Information Security Management System)
systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Dotazník slúži na presnejší odhad prácnosti na bezpečnostných projektoch ako napr.

  • ISO 27 000,
  • Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS),
  • Zákon o kybernetickej bezpecnosti (ZoKB)
ISMS

Základné informácie

Predpokladaný rozsah ISMS
Maximum upload size: 5MB

Manažérske systémy

Uveďte, ktoré sú zavedené, prípadne certifikované s údajom o roku zavedenia/certifikácie
Zavedené manažérske systémy
Certifikované manažérske systémy

Lokalizácia útvarov, organizačných jednotiek

V ktorých lokalitách sa bude riešiť bezpečnosť
Vyberte potrebné lokality

Centrála

Základe údaje o centrále

Pobočka 1

Základe údaje o pobočke 1

Pobočka 2

Základe údaje o pobočke 2

Pobočka 3

Základe údaje o pobočke 3

Pobočka 4

Základe údaje o pobočke 4

Zoznam IS spoločnosti

Stručná a funkčná charakteristika IS

Technická špecifikácia IS č. 1

Vyznačte, ktoré z uvedených dokumentov má dané IS vypracované a aktuálne

Technická špecifikácia IS č. 2

Vyznačte, ktoré z uvedených dokumentov má dané IS vypracované a aktuálne

Technická špecifikácia IS č. 3

Vyznačte, ktoré z uvedených dokumentov má dané IS vypracované a aktuálne

Technická špecifikácia IS č. 4

Vyznačte, ktoré z uvedených dokumentov má dané IS vypracované a aktuálne

Súhrnné údaje za IT

Maximum upload size: 5MB

Špecifikácia firmeného webu

Zabezpečenie prevádzky webu

Stav analýzy rizík

Vykonanie AR

Penetračné testy

Vykonanie testov

Stav interných noriem riadenia pre informačnú bezpečnosť, vrátane ochrany OÚ

Vykonanie testov

Ochrana utajovaných skutočností

Existencia bezpečnostných projektov
Stupeň utajenia

Menovanie manažéra ISMS

Pozícia a menovanie manažéra

Stav preškolenia zamestnancov o informačnej bezpečnosti

Máte otázky? Pýtajte sa.

Neváhajte nás kontaktovať.