DKC zastrešuje sieť certifikovaných expertov, ktorí kumulujú špičkové know-how v rôznorodých moderných technológiách. Dokážu rýchle a efektívne zasiahnuť vtedy a tam, kde to aktuálne potrebujete. Pomôžu vám s ochranou dát a zariadení, s implementačnými aj servisnými službami, aj prevzatím starostlivosti a zodpovednosti za definovanú doménu.

Nosnými piliermi centra sú riešenia ako služba „as a service“ a bezpečnosť. Práve téma cyber security by v súčasnosti mala byt prioritou č.1 pre každú firmu či organizáciu. Týka sa potrieb od ochrany dát a zariadení až po GDPR a zákon o kybernetickej bezpečnosti. DATALAN patrí medzi jednu z mála firiem na Slovensku, ktoré vedia svojich zákazníkov analyzovať, a dať do súladu teoreticky aj prakticky v priebehu pár týždňov.

Riešenia ako služba sa stávajú žiadanejšie a dostupnejšie aj v slovenských podmienkach.

Kybernetická bezpečnosť je aktuálnou a dôležitou témou, ktorej by ste mali venovať svoju pozornosť aj
z legislatívneho pohľadu.

Ochrana dát nie je vecou jednoduchou, keďže množstvo dát a ich zdroje exponenciálne rastú, preto vám s ňou v DATALANe radi pomôžeme.

Navrhujeme, implementujeme a spravujeme infraštruktúry, využívajúce nové technologické možnosti a skúsenosti certifikovaných odborníkov.

Návrh a starostlivosť o vaše zariadenia, siete, dáta a prístupy prostredníctvom cloudu a virtualizovaných serverov zjednoduší fungovanie a zníži náklady.

Vzdelávanie a osveta súčasných aj budúcich zákazníkov je jedným z predpokladov budovania našej kompetencie a vašej spokojnosti.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Neváhajte nás kontaktovať.