As a Service riešenia

Navrhujeme, implementujeme a spravujeme infraštruktúry, využívajúce nové technologické možnosti a skúsenosti certifikovaných odborníkov.

Monitoring IT

Vytvoríme pre vás monitorovacie riešenie na mieru a tým eliminujeme prípadné poruchy alebo straty spôsobené výpadkom.

Správa IT

Postaráme sa o hladký a bezpečný chod vašich IT zariadení a všetky činnosti, ktoré sa týkajú ich správy.

Monitoring IT

Vytvoríme pre vás monitorovacie riešenie na mieru
a tým eliminujeme prípadné poruchy alebo straty spôsobené výpadkom.

Cieľom monitoringu je odhaliť prípadné riziká, poruchy či prerušenia prevádzky ešte skôr, než vzniknú. V rámci služby budeme monitorovať kritické oblasti. Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií získaných z jednotlivých komponentov infraštruktúry sa realizuje v DATALAN monitorovacom centre našimi odborníkmi. Odtiaľ je vykonávaná aj správa infraštruktúry, upozorňovanie na potenciálne problémy i návrhy na ich riešenia a pravidelné reportovanie. Monitorované môžu byť: osobné počítače, servery, aplikácie, databázy, počítačová sieť, bezpečnosť, pripojenie na internet, nežiadúca pošta, nežiadúci softvér, vydieračský softvér, aktivity používateľov, aktivity 3-tích strán.

Vysokou pridanou hodnotou nášho riešenia je dokonalé zmapovanie prostredia vašej organizácie a sledovanie každého jedného komponentu tak, že vie predvídať a včas reagovať na jeho prípadnú poruchu alebo výpadok.

Čo vám ponúkame?

Výhody nášho riešenia

Správa IT

Postaráme sa o hladký a bezpečný chod vašich IT zariadení
a všetky činnosti, ktoré sa týkajú ich správy.

Venujte sa naplno činnosti svojej organizácie a správu IT nechajte na nás. Správa infraštruktúry je vykonávaná z DATALAN monitorovacieho centra našimi odborníkmi rovnako ako upozorňovanie na potenciálne problémy i návrhy na ich riešenia a pravidelné reportovanie.Vysokou pridanou hodnotou nášho riešenia je dokonalé zmapovanie prostredia vašej organizácie a sledovanie každého jedného komponentu tak, že vie predvídať a včas reagovať na jeho prípadnú poruchu alebo výpadok.

Čo vám ponúkame?

Zefektívnenie prevádzky informačných technológií

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo IT prostredia

Reakčný čas na začanie riešenia problému do 8 hodín

Výhody nášho riešenia

Bezpečnosť ako služba

Zabezpečíme vám maximálnu ochranu
a minimalizujeme bezpečnostné riziká.

Cieľom monitoringu je odhaliť prípadné riziká, poruchy či prerušenia prevádzky ešte skôr, než vzniknú. V rámci služby budeme monitorovať kritické oblasti. Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií získaných z jednotlivých komponentov infraštruktúry sa realizuje v DATALAN monitorovacom centre našimi odborníkmi. Odtiaľ je vykonávaná aj správa infraštruktúry, upozorňovanie na potenciálne problémy i návrhy na ich riešenia a pravidelné reportovanie. Monitorované môžu byť: osobné počítače, servery, aplikácie, databázy, počítačová sieť, bezpečnosť, pripojenie na internet, nežiadúca pošta, nežiadúci softvér, vydieračský softvér, aktivity používateľov, aktivity 3-tích strán.

Vysokou pridanou hodnotou nášho riešenia je dokonalé zmapovanie prostredia vašej organizácie a sledovanie každého jedného komponentu tak, že vie predvídať a včas reagovať na jeho prípadnú poruchu alebo výpadok.

Čo vám ponúkame?

Výhody nášho riešenia

Zálohovanie ako služba

Vyhnite sa strate cenných dát, ktorá môže byť spôsobená chybami
v hardware, škodlivým software či útokom.

Mnohým výpadkom je možné predísť dôkladným monitoringom, správou či zabezpečením IT zariadení, no vždy je potrebné svoje cenné dáta zálohovať. Zálohujte svoje dáta skôr ako bude neskoro a vytvorte si kópie pre prípad potreby obnovenia. V rámci služby vám pomôžeme zamedziť strate dát a nefunkčnosti zariadení plne automatickou a pravidelnou zálohou.

Chcete vedieť viac?

Napíšte nám na dkc@datalan.sk

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Ponúkame vám komplexnú starostlivosť o vašu bezpečnosť ako službu prostredníctvom Manažéra kybernetickej bezpečnosti.

V rámci informačnej bezpečnosti je potrebné v organizácii vykonávať širokú škálu činností, ktoré vykonáva Manažér kybernetickej bezpečnosti. Organizácia môže činnosťou Manažéra kybernetickej bezpečnosti poveriť interného zamestnanca ale aj externý subjekt. Manažér kybernetickej bezpečnosti je jedným zo základných nástrojov tvorby bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa základnej služby a ich aplikácie do praxe na kontinuálnej báze.

Čo vám ponúkame?

Výhody nášho riešenia