Súlad s bezpečnostnou legislatívou

Kybernetická bezpečnosť je aktuálnou a dôležitou témou, ktorej by ste mali venovať svoju pozornosť aj z legislatívneho pohľadu

Súlad so ZoKB

Kybernetická bezpečnosť je aktuálnou a dôležitou témou, ktorej by ste mali venovať svoju pozornosť aj z legislatívneho pohľadu.

Súlad so ZoITVS

S našim riešením zabezpečíme súlad vašej organizácie so Zákonom o IT vo verejnej správe.

Súlad s GDPR

Chráňte osobné údaje efektívne, úsporne a s prehľadom. Zákon vyplýva z nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.

Súlad do ZoKB

Kybernetická bezpečnosť je aktuálnou a dôležitou témou,
ktorej by ste mali venovať svoju pozornosť aj z legislatívneho pohľadu.

Ponúkame vám dostupné možnosti, ako byt v súlade so zákonom rýchlo, jednoducho a bez veľkých investícií. Bezpečnostná legislatíva určuje normy ako vytvoriť a udržiavať bezpečné prostredie pre vás a vašich zamestnancov či zákazníkov.

Zákon o kybernetickej bezpečnosti – č 69/2018 Z. z.

Cieľom zákona je nielen ochrana informačných systémov a sietí pred narušením, ale aj ochrana samotných zákazníkov. Vašou prvoradou povinnosťou ako prevádzkovateľov základných služieb je prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v rozsahu stanovenom zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Čo vám ponúkame?

Súlad so ZoITVS

S našim riešením zabezpečíme súlad vašej organizácie
so Zákonom o IT vo verejnej správe.

Poskytneme vám potrebné konzultácie, pomôžeme splniť požiadavky zákona a vašu legislatívnu povinnosť a súčasne aj ochrániť vaše dáta, systémy a zariadenia. Aby ste boli v bezpečí a vyhli sa prípadným sankciám za nesplnenie povinností.

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe c. 95/2019 Z. z.

Zákon komplexne upravuje organizáciu správy informačných technológií verejnej správy. Práva a povinnosti v oblasti informačných technológií verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a na ich správu.

Čo vám ponúkame?

Súlad s GDPR

Chráňte osobné údaje efektívne, úsporne a s prehľadom.
Zákon vyplýva z nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.

Predstavuje legislatívu, ktorá výrazne zvyšuje ochranu osobných údajov občanov aj v digitálnom svete. Občania EÚ tak získavajú väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň sa zjednocujú existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci EÚ.

Zákon o ochrane osobných údajov – č. 18/2018 Z. z.

Nariadenie je platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie a je povinné pre všetky spoločnosti, ktoré spracovávajú osobné údaje a pôsobia na území Európskej únie bez ohľadu na ich veľkosť či počet zamestnancov. Ak vo vašej firme ci organizácii zamestnávate ľudí, evidujete údaje o študentoch, absolventoch, uchádzačoch, externých spolupracovníkoch, pacientoch, obyvateľoch, dodávateľoch ci partnerských organizáciách, nové nariadenie sa GDPR týka aj vás.

Čo vám ponúkame?

Využiť môžete tieto služby:

Vykonáme komplexnú analýzu prostredia zákazníka z pohľadu rozsahu spracúvania osobných údajov, posúdime procesy, identifikujeme základné zmeny a návrh opatrení. Na základe rozdielovej analýzy dokážeme reálne posúdiť rozsah implementácie GDPR v spoločnosti.

Vypracovaná komplexná dokumentácia obsahuje nastavenie základnej metodiky spracovania osobných údajov a tiež vzorové dokumenty definujúce internú politiku ochrany osobných údajov, ktoré poskytnú rámec pre reálne pokrytie GDPR v spoločnosti.

Spoločnosť môže poveriť činnosťou zodpovednej osoby externý subjekt a následne koordinovať rozsah spracovania osobných údajov v spoločnosti. DATALAN vám vie takúto službu poskytnúť presne podľa vašich potrieb.

Poskytneme komplexnú podporu internej zodpovednej osobe, ktorá sa môže obracať na našu spoločnosť s otázkami a konzultáciami k spracovaniu osobných údajov po právnej, procesnej, technickej stránke.

Realizujeme školenia osôb spracovávajúcich osobné údaje.

DATALAN vám ponúka aj audítorské služby, ktoré zahŕňajú preverenie rozsahu reálnej realizácie procesov, posúdenie dopadov plánovaných a realizovaných opatrení či identifikáciu odporúčaných opatrení. DATALAN disponuje tímom skúsených bezpečnostných odborníkov, ktorí vás radi pripravia na aktuálne potreby aj budúce výzvy v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade záujmu o viac informácií, bezplatnú konzultáciu alebo konkrétne riešenie sme vám k dispozícii.