Vzdelávanie

Vzdelávanie a osveta súčasných aj budúcich zákazníkov je jedným z predpokladov budovania našej kompetencie a vašej spokojnosti.

Webináre

Pomocou online webinárov vám pomôžeme pochopiť výzvy, trendy a technológie, ktoré sú s digitalizáciou spojené.

Konzultácie

Nie sme len dodávateľ. Sme váš partner, ktorý je k dispozícii aj s poradenstvom či konzultáciou v konkrétnej problematike.

Edukácia

Vzdelávanie a osveta našich zákazníkov je jedným z predpokladov budovania našej kompetencie.

Odborné školenia a evanjelizácia

Vzdelávanie a osveta súčasných aj budúcich zákazníkov je jedným
z predpokladov budovania našej kompetencie.

Preto sa sústreďujeme aj na podporu osvety a edukáciu zákazníkov prostredníctvom rôznych webinárov.

Pomocou online webinárov a konzultácii vám pomôžeme pochopiť bezpečnostné výzvy, ktoré sú s digitalizáciou spojené. Zoznámte sa bližšie s témami, ktoré sú súčasťou vašej činnosti a majú dôležitý vplyv na vaše fungovanie.

Chcete vedieť viac?

Napíšte nám na dkc@datalan.sk

Realizované webináre

Naše know-how dávame zákazníkom k dispozícii formou osobných a individuálnych konzultácií, no chceme sa o poznatky a novinky, ktoré sa vás týkajú, podeliť aj online a v širšom rozsahu.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Neváhajte nás kontaktovať.