Komplexná bezpečnosť ako služba - DATALAN KC

Komplexná bezpečnosť ako služba

Využite príležitosť mať svoje IT v bezpečí na diaľku a bez starostí. Kybernetická bezpečnosť ako služba je novinka v portfóliu DATALAN Kompetenčného centra, s ktorou získate prístup k cennému know-how a špičkovej expertíze bez veľkých investícií a s minimálnymi nákladmi na čas či personál. Ako na to?

Vyberte si balík, ktorý vo vašej súčasnej prevádzke najviac potrebujete. V prípade potreby vám vieme službu upraviť, či doplniť.

Základná služba – „OCHRANA KONCOVÝCH STANÍC“
Modul zahŕňa:

 • ochranu proti nevyžiadanému softvéru – Anti-Malware
 • ochranu proti vírusom
 • sledovanie zraniteľností
 • web ochranu
 • aplikačný firewall
 • správu inštalovaných softvérov
 • detekciu útokov
 • bezpečný vzdialený prístup


Súčasťou služby je aj nasadenie potrebných technológií v prostredí objednávateľa a denná správa ochrany koncových staníc.

Monitorovacia služba – „OCHRANA PERIMETRA“
Modul zahŕňa:

 • blokovanie nežiadúceho softvéru typu ransomware, malware
 • ochranu voči útokom z internetu
 • ochranu používateľov v sieti organizácie
 • blokovanie prístupu k nebezpečným web stránkam
 • pravidelné reporty internetových aktivít užívateľov
 • nastavenie pravidiel a politík komunikácie smerom do internetu
 • bezpečný vzdialený prístup do lokálnej siete


Súčasťou služby je aj nasadenie potrebných technológií v prostredí objednávateľa, napr. pomocou firewallu novej generácie, zabezpečenie jeho dennej správy a správa bezpečnosti vnútornej siete.

Bonusová služba – „TEST ZRANITEĽNOSTÍ“
Pravidelné testovanie (minimálne 2 x za 12 mesiacov) zraniteľností systémov a zariadení v prostredí organizácie zahŕňa:

 • nájdenie známych zraniteľností a nezabezpečených nastavení systémov a zariadení nachádzajúcich sa v sieti
 • vypracovanie reportu s odporúčaniami na odstránenie zistených zraniteľností a nedostatkov


Špeciálna služba – „BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR“

V rámci informačnej bezpečnosti je v každej organizácii a firme nutné vykonávať širokú škálu činností, ktoré sú v kompetencii bezpečnostného manažéra a ktorého povinnosti sú definované Zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Novinkou je, že výkonom činnosti bezpečnostného manažéra môžete poveriť aj externý subjekt. DKC disponuje tímom expertov, ktorí dokážu tieto činnosti realizovať za vás a zároveň vám poskytnú svoje skúsenosti, znalosti a odbornú pomoc rýchlo a aj na diaľku.

Služba Bezpečnostný manažér na prenájom zahŕňa:

 • Riadenie bezpečnostných rizík, tj. pravidelný výkon analýzy rizík a primerané reagovať na zistené riziká
 • Vydávanie, revidovanie a aktualizáciu interných predpisov, ktoré vytvárajú firemnú kultúru vo vzťahu k informačnej bezpečnosti v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
 • Zabezpečovanie aplikácií bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti
 • Zisťovanie a reportovanie stavu bezpečnosti a aktuálnych cybersecurity potrieb vedeniu spoločnosti
 • Riešenie bezpečnostných incidentov v spolupráci so všetkými dotknutými organizačnými jednotkami


Viac informácií o službách nájdete v sekcii Bezpečnostné riešenia.

Zaujímajú vás podmienky poskytovania alebo cena modulov? Sme tu pre vás na dkc@datalan.sk