Novinka: Máte svoje IT prostredie dobre zmonitorované? - DATALAN KC

Novinka: Máte svoje IT prostredie dobre zmonitorované?

Máte pod dohľadom svoje IT systémy, zariadenia aj dáta a prístupy? Ak sa chcete vyhnúť nečakaným problémom, únikom dát, výpadkom sietí, či nedostupnosti vášho IT prostredia, nepretržitý monitoring je nevyhnutnosť.

Ako si však udržať prehľad, prijímať aktuálne informácie, no zároveň sa vyhnúť množstvu notifikácii a správ o prevádzke?
Zverte monitoring vášho IT našim expertom, ktorí dokonale rozumejú správaniu technológií, vedia predikovať a včas odborne zasiahnuť. Služba zahŕňa:
– neustále sledovanie IT prostredia odberateľa v režime 24×7
– pravidelné reportovanie stavu infraštruktúry na mesačnej báze
– okamžité reportovanie problémov, incidentov a ich primerané riešenie v závislosti od definovanej úrovne služby

Súčasťou služby je aj nasadenie potrebných technológií zabezpečujúce monitorovanie v prostredí objednávateľa.

Obsah monitoringu
– servery, aplikácie, databázy, počítačová sieť, bezpečnosť, pripojenie na internet, aktivity používateľov, aktivity tretích strán

Monitorovanie zariadení sleduje:

1. Server – virtuálny alebo fyzický, na platforme Linux aj Windows
– CPU
– Súborový systém (celkový, použitý a voľný diskový priestor)
– Základné informácie (boot time, uptime, hostname, system information, host local time)
– Sieťová komunikácia (na každý interface samostatne, pokiaľ to zariadenie umožňuje)
– Procesy
– Stav agenta (agent ping, hostname, verzia agenta)

2. Záložné zdroje UPS

Informácie o zariadení ako hostname, status, firmware verzia, systémové informácie, input/output power, input/output voltage, input/output frequency, output load, stav batérií, last test status – podľa modelu záložného zdroja.

3. Sieťové prvky

– základné informácie ako hostname, IP adresa, location, uptime, firmware verzia
– sieťové informácie ako ping loss, ping status, rýchlosť komunikácie, stav komunikačných portov, chybové pakety

4. IoT základné zariadenia
– základné informácie ako hostname, IP adresa, lokácia
– metriky ako teplota či vlhkosť