Ste v súlade s bezpečnostnou legislatívou? - DATALAN KC

Ste v súlade s bezpečnostnou legislatívou?

Vašu pripravenosť na aktuálne aj budúce požiadavky slovenskej bezpečnostnej legislatívy vám pomôže preveriť audit kybernetickej bezpečnosti, ktorý v DATALANe ako jedna z mála firiem na Slovensku realizujeme prostredníctvom certifikovaného audítora.
Audit a odporúčania z neho plynúce umožnia vašej firme či organizácii úpravy a nastavenia, ktoré vás dajú do súladu so zákonnými podmienkami, no predovšetkým vytvoria možnosť pre efektívnejšiu a kvalitnejšiu ochranu vašich najdôležitejších aktív.

Prečo využiť službu auditu na mieru?

  • Cieľom auditu kybernetickej bezpečnosti je overiť plnenie povinností podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti a posúdenie zhody prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami zákona a súvisiacimi osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa na kybernetickú bezpečnosť.
  • Auditom sa identifikujú nedostatky kybernetickej bezpečnosti a cieľom je odporúčať opatrenia na ich odstránenie a nápravu.
  • Každý prevádzkovateľ základnej služby má povinnosť vykonať audit kybernetickej bezpečnosti, čím preverí účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom. Audit je potrebné vykonať do dvoch rokov odo dňa zaradenia subjektu do registra prevádzkovateľov základných služieb a zároveň po každej zmene, ktorá má významný vplyv na bezpečnostné opatrenia.
  • Audit vykonávame certifikovaným auditorom, certifikovaným Kompetenčným a certifikačným centrum kybernetickej bezpečnosti

Pre viac informácií a cenovú ponuku nás kontaktujte na dkc@datalan.sk

 

Máte záujem o viac informácií?

Spoločne nájdeme to správne riešenie pre vás.