Vďaka tímu expertov disponuje DATALAN Kompetenčné centrum odborným know-how, ktoré naši experti dopĺňajú svojimi dlhoročnými skúsenosťami a zároveň štúdiom aktuálnych zmien, noviniek a trendov, či už v oblasti vývoja infraštruktúry, správy prostredia – od zariadení až po prístupy, alebo v téme kybernetickej bezpečnosti. Mimochodom, vedeli ste, že DATALAN ako jedna z mála firiem na trhu ponúka svojim zákazníkom nielen etických hackerov na penetračné testovanie, ale aj bezpečnostného manažéra na prenájom, či audítora pre zistenie súladu so zákonmi v bezpečnostnej legislatíve?

Ak máte záujem o konkrétnu tému, ktorú v menu ešte nemáme, kontaktujte nás: dkc@datalan.sk

Plánované konferencie a webináre

Registráciu a sledovanie všetkých webinárov sme pre vás pripravili zdarma

Výzvy praxe

Digitalizácia otvára nové možnosti nielen pre firmy, ale aj inštitúcie, podniky a úrady. Zjednodušuje komunikáciu, zefektívňuje procesy, znižuje chybovosť a urýchľuje prácu s dátami. Ako digitalizáciu reálne preniesť do svojej praxe a využiť vo svoj prospech sa dozviete počas livestreamu Výzvy praxe, kde vám predstavíme ako pomáhajú dostupné technológie a prečo je fungujúca digitalizácia taká dôležitá.

Plánované a realizované webináre

Sledovanie všetkých webinárov sme pre vás pripravili zdarma

Nové prístupy pri ochrane koncových bodov

Tradičné zabezpečenie koncových bodov vrátane antivírusovej ochrany a ochrany založenej na signatúrach už v súčasnosti nestačí. Potreba rýchlej detekcie a odozvy na bezpečnostné incidenty kladie väčšie nároky aj na riešenia bezpečnosti koncových bodov. Využívanie AI a automatizácie pri detekcii a náprave hrozieb sú už nevyhnutnou súčasťou ochrany každého koncového zariadenia.

Čo sa deje v mojom IT prostredí a ako ho udržať v bezpečí?

Organizácie sú vystavované čoraz väčšiemu objemu sofistikovaných útokov. Preventívna prevencia, detekcia a odstraňovanie útokov vyžaduje mať k dispozícii všetky informácie z vašej organizácie, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti. Analýzy a korelácie nad nimi umožňujú odhaľovať hrozby a automatizovať aktivity v oblasti zabezpečenia celého IT prostredia.

Ako chrániť citlivé dáta pred hrozbami 21. storočia?

Rizík straty či úniku dát je čoraz viac, preto je dôležité mať ošetrené všetky možné riziká. Stretávame sa s tým, že firmy riešia bezpečnosť dát skôr reaktívne, teda až po ich úniku či strate. Zákony o kyberbezpečnosti a ochrane osobných údajov sú nástroje, ktoré poskytujú metodiku ako pristupovať k ochrane a zabraňovať neautorizovanému úniku.


IT Bezpečnosť: Cesta k efektívnosti

Ako pomáha legislatíva v téme kyberbezpečnosti? Aké sú ciele Zákona o kybernetickej bezpečnosti a ako prebieha jeho implementácia v praxi? Naši odborníci vám povedia viac aj o riešeniach pre bezpečnosť dát a priestor bude aj na vaše otázky. Webinár je určený pre všetky firmy, organizácie a úrady.

Doc, data, platforms – spoznajte verzie Pro.2022

Špecializovaný online workshop určený pre zástupcov finančného, telekomunikačného a priemyselného sektora. Čaká na vás najnovšie know-how z technologických oblastí, ktoré pomôžu vašej firme rásť: DMS, data, cloud, automatizácia, cyber security. Okrem toho vám exkluzívne predstavíme novinky pre efektívnejšiu prácu a lepší prehľad – Finpro a Edproc.

Výzvy praxe

Digitalizácia otvára nové možnosti nielen pre firmy, ale aj inštitúcie, podniky a úrady. Zjednodušuje komunikáciu, zefektívňuje procesy, znižuje chybovosť a urýchľuje prácu s dátami. Ako digitalizáciu reálne preniesť do svojej praxe a využiť vo svoj prospech sa dozviete počas livestreamu Výzvy praxe, kde vám predstavíme ako pomáhajú dostupné technológie a prečo je fungujúca digitalizácia taká dôležitá.

SIEM: Správa IT bezpečnostných udalostí a informácií

Prediktívna prevencia, detekcia a odstraňovanie útokov sú veci, ktoré by Vaša organizácia mala ovládať. Na to je nutné prevádzkovať riešenie na správu bezpečnostných udalostí a informácií, ktoré umožňuje rýchlejšie odhaľovať hrozby či prioritizovať riziká. Ako sa popasovať s touto požiadavkou? Zodpovieme na webinári.

SOC: Ako spravovať IT bezpečnosť vo svojej organizácii

Stále viac a viac rezonuje v legislatíve a v rôznych výzvach ohľadom kybernetickej bezpečnosti skratka SOC. Čo SOC (Security Operation Center) vlastne znamená, čo zahŕňa, aké možnosti realizácie sú k dispozícii, aké náklady sú s tým spojené? To sú otázky, na ktoré nájdete odpovede na tomto webinári.

Čo nás čaká
v oblasti IT bezpečnosti
v roku 2022?

Témou sú nielen najnovšie trendy v oblasti bezpečnosti a možné hrozby, ale aj povinnosti, ktoré jednotlivé organizácie čakajú z pohľadu bezpečnostnej legislatívy i zabezpečenia samotnej bezpečnosti organizácie. Priestor bude aj na vaše otázky.

Ochrana firemných dát: Nevyhnutnosť v dnešnej dobe

V súčasnej ére informácií sú dáta „nerastným bohatstvom“ každej organizácie. Neustála a proaktívna ochrana dát pred všetkými hrozbami, musí byt hlavnou prioritou každej organizácie. Ukážeme Vám ako je možné citlivé dáta chrániť nielen na úrovni databáz, ale aj na úrovni aplikácií, ktoré s dátami pracujú. Priestor bude aj na vaše otázky.

Kybernetická bezpečnosť „do vrecka“: Všetko, čo potrebujete vedieť

Únik, zničenie či zneužitie dát je dnes témou, ktorá sa týka nás všetkých. Prečo by ste sa mali zaujímať o kybernetickú bezpečnosť, s akými hrozbami sa v kyberpriestore stretávame, čo sú ich zdrojmi a ako sa pred nimi ochrániť? To sa dozviete na online webinári Kybernetická bezpečnosť „do vrecka“. Priestor bude aj na vaše otázky.

Riešenia ako služba: Súčasť moderného IT

Riešenia „ako služba“ sa stávajú žiadanejšie a dostupnejšie aj v slovenských podmienkach. Už je bežnou praxou, že okrem softvéru a infraštruktúry sa ako služba ponúkajú akékoľvek riešenia. Na webinári Vám predstavíme “as a service” koncept DATALANu a predstavíme naše “as a service” riešenia. Priestor bude aj na vaše otázky.

Zálohovanie firemných dát ako súčasť kybernetickej bezpečnosti

Predstava nedostupnosti dát pre poruchu úložiska dát, ich zámerné zašifrovanie vydieračským softvérom či úmyselné alebo neúmyselné vymazanie, je neprípustná. Ako tomu predísť sa dozviete na webinári Zálohovanie firemných dát ako súčasť kybernetickej bezpečnosti, počas ktorého bude priestor aj na vaše otázky.
24/11/2022
od 10:00 do 11:30

Nové prístupy pri ochrane koncových bodov

Tradičné zabezpečenie koncových bodov vrátane antivírusovej ochrany a ochrany založenej na signatúrach už v súčasnosti nestačí. Potreba rýchlej detekcie a odozvy na bezpečnostné incidenty kladie väčšie nároky aj na riešenia bezpečnosti koncových bodov. Využívanie AI a automatizácie pri detekcii a náprave hrozieb sú už nevyhnutnou súčasťou ochrany každého koncového zariadenia.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
27/10/2022
od 10:00 do 11:30

Čo sa deje v mojom IT prostredí a ako ho udržať v bezpečí?

Organizácie sú vystavované čoraz väčšiemu objemu sofistikovaných útokov. Preventívna prevencia, detekcia a odstraňovanie útokov vyžaduje mať k dispozícii všetky informácie z vašej organizácie, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti. Analýzy a korelácie nad nimi umožňujú odhaľovať hrozby a automatizovať aktivity v oblasti zabezpečenia celého IT prostredia.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
22/09/2022
od 10:00 do 11:30

Ako chrániť citlivé dáta pred hrozbami 21. storočia?

Rizík straty či úniku dát je čoraz viac, preto je dôležité mať ošetrené všetky možné riziká. Stretávame sa s tým, že firmy riešia bezpečnosť dát skôr reaktívne, teda až po ich úniku či strate. Zákony o kyberbezpečnosti a ochrane osobných údajov sú nástroje, ktoré poskytujú metodiku ako pristupovať k ochrane a zabraňovať neautorizovanému úniku.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
30/06/2022
od 10:00 do 11:30

IT Bezpečnosť: Cesta k efektívnosti

Ako pomáha legislatíva v téme kyberbezpečnosti? Aké sú ciele Zákona o kybernetickej bezpečnosti a ako prebieha jeho implementácia v praxi? Naši odborníci vám povedia viac aj o riešeniach pre bezpečnosť dát a priestor bude aj na vaše otázky. Webinár je určený pre všetky firmy, organizácie a úrady.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
27/04/2022
od 09:00 do 12:00

Doc, data, platforms – spoznajte verzie Pro.2022

Špecializovaný online workshop určený pre zástupcov finančného, telekomunikačného a priemyselného sektora. Čaká na vás najnovšie know-how z technologických oblastí, ktoré pomôžu vašej firme rásť: DMS, data, cloud, automatizácia, cyber security. Okrem toho vám exkluzívne predstavíme novinky pre efektívnejšiu prácu a lepší prehľad – Finpro a Edproc.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
15/12/2021
od 09:30 do 12:45

Výzvy praxe

Digitalizácia otvára nové možnosti nielen pre firmy, ale aj inštitúcie, podniky a úrady. Zjednodušuje komunikáciu, zefektívňuje procesy, znižuje chybovosť a urýchľuje prácu s dátami. Ako digitalizáciu reálne preniesť do svojej praxe a využiť vo svoj prospech sa dozviete počas livestreamu Výzvy praxe, kde vám predstavíme ako pomáhajú dostupné technológie a prečo je fungujúca digitalizácia taká dôležitá.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
09/12/2021
od 10:00 do 11:00

SIEM: Správa IT bezpečnostných udalostí a informácií

Prediktívna prevencia, detekcia a odstraňovanie útokov sú veci, ktoré by Vaša organizácia mala ovládať. Na to je nutné prevádzkovať riešenie na správu bezpečnostných udalostí a informácií, ktoré umožňuje rýchlejšie odhaľovať hrozby či prioritizovať riziká. Ako sa popasovať s touto požiadavkou? Zodpovieme na webinári.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
29/11/2021
od 10:00 do 11:00

SOC: Ako spravovať IT bezpečnosť vo svojej organizácii

Stále viac a viac rezonuje v legislatíve a v rôznych výzvach ohľadom kybernetickej bezpečnosti skratka SOC. Čo SOC (Security Operation Center) vlastne znamená, čo zahŕňa, aké možnosti realizácie sú k dispozícii, aké náklady sú s tým spojené? To sú otázky, na ktoré nájdete odpovede na tomto webinári.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
23/09/2021
od 10:00 do 11:00

Ochrana firemných dát: Nevyhnutnosť v dnešnej dobe

V súčasnej ére informácií sú dáta „nerastným bohatstvom“ každej organizácie. Neustála a proaktívna ochrana dát pred všetkými hrozbami, musí byt hlavnou prioritou každej organizácie. Ukážeme Vám ako je možné citlivé dáta chrániť nielen na úrovni databáz, ale aj na úrovni aplikácií, ktoré s dátami pracujú. Priestor bude aj na vaše otázky.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
12/08/2021
od 10:00 do 11:00

Riešenia ako služba: Súčasť moderného IT

Riešenia „ako služba“ sa stávajú žiadanejšie a dostupnejšie aj v slovenských podmienkach. Už je bežnou praxou, že okrem softvéru a infraštruktúry sa ako služba ponúkajú akékoľvek riešenia. Na webinári Vám predstavíme “as a service” koncept DATALANu a predstavíme naše “as a service” riešenia. Priestor bude aj na vaše otázky.

POZRIEŤ V ARCHÍVE
29/07/2021
od 10:00 do 11:00

Zálohovanie firemných dát ako súčasť kybernetickej bezpečnosti

Predstava nedostupnosti dát pre poruchu úložiska dát, ich zámerné zašifrovanie vydieračským softvérom či úmyselné alebo neúmyselné vymazanie, je neprípustná. Ako tomu predísť sa dozviete na webinári Zálohovanie firemných dát ako súčasť kybernetickej bezpečnosti, počas ktorého bude priestor aj na vaše otázky.

POZRIEŤ V ARCHÍVE

Máte otázky? Pýtajte sa.

Neváhajte nás kontaktovať.