Workshop: 4 roky so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti - DATALAN KC

Workshop: 4 roky so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti

1. apríla 2018 vstúpil do platnosti Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý ustanovuje minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Jeho cieľom je nielen ochrana informačných systémov a sietí pred narušením, ale aj ochrana samotných zákazníkov. Preto je vašou prvoradou povinnosťou ako prevádzkovateľov základných služieb prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v rozsahu stanovenom zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Ako splniť požiadavky zákona a vašu legislatívnu povinnosť, vyhnúť sa sankciám a súčasne aj ochrániť vaše dáta, systémy a zariadenia? To a omnoho viac sa dozviete na workshope 4 roky so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Zákon o kybernetickej bezpečnosti je súčasťou našich životov už 4 roky, počas ktorých sme zrealizovali množstvo implementácií či už v samospráve alebo zdravotníctve. Pridajte sa aj vy a zistite:

Aké sú najväčšie pozitíva, s ktorými sme sa pri realizácii súladu so ZoKB stretli?

Aké sú hlavné nedostatky, ktoré sme objavili a aké hrozby z nich vyplývajú?

Aké opatrenia na riešenie problémov sme prijali a ktoré sa s menšími či väčšími obmenami opakovali v jednotlivých organizáciách?

Workshop: 4 roky so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti

Vďaka nášmu tímu špičkových expertov a rokom skúseností s implementáciou bezpečnostných zákonov dokonale poznáme prostredie našich zákazníkov. Vieme, s akými najčastejšími problémami sa stretávajú, akým hrozbám môžu čeliť aj ako sa pred nimi obrániť. Zistite to aj vy.
Stretneme sa:

5. 10. 2022

10:00 – 13:00 hod

Bojnice

10. 10. 2022

13:00 – 15:00 hod

Bardejov

11. 10. 2022

10:00 – 13:00 hod

Košice – mestská časť Západ

12. 10. 2022

10:00 – 13:00 hod

Veľký Krtíš

18. 10. 2022
10:00 – 13:00 hod

Senica

10. 11. 2022

10:00 – 13:00 hod

Bratislava – centrála DATALAN

Pozrite sa, ako sme implementovali bezpečnostné zákony v praxi

Ako sme samosprávam pomáhali so zavádzaním informačnej bezpečnosti?

Zlepšovaním kybernetickej bezpečnosti v nemocniciach chránime aj pacientov

 

Splňte legislatívne požiadavky, vyhnite sa sankciám a udržte svoje dáta v bezpečí

Ako odborníci na oblasť IT bezpečnosti a stabilný partner desiatok zákazníkov vieme skĺbiť naše know-how a dlhoročné skúsenosti s vašimi potrebami. Poskytneme vám potrebné konzultácie, pomôžeme splniť požiadavky zákona a vašu legislatívnu povinnosť a súčasne aj ochrániť vaše dáta, systémy a zariadenia. Aby ste boli v bezpečí a vyhli sa prípadným sankciám za nesplnenie povinností, naše riešenia sú tu pre vás – rýchlo, efektívne a úsporne.

Ponúkame vám dostupné možnosti, ako byť v súlade so zákonom rýchlo, jednoducho a bez veľkých investícií.

Kybernetická bezpečnosť je aktuálnou a dôležitou témou, ktorej by ste mali venovať svoju pozornosť aj z legislatívneho pohľadu. Čo vám ponúkame?

Súlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

Súlad so zákonom o informačných technológiách verejnej správy

Súlad so zákonom o ochrane osobných údajov – GDPR

Podpora udržiavania súladu s bezpečnostnou legislatívou – bezpečnostný manažér

Prečo DATALAN?

DATALAN je pre vás ideálnym partnerom na zabezpečenie tohto súladu, pretože vďaka nášmu tímu špičkových expertov dokonale poznáme prostredie našich zákazníkov. Naše informačné systémy dodávame pre zákazníkov z rôznych oblastí, preto ich dôkladne poznáme a dokážeme najlepšie posúdiť ich súlad s bezpečnostnými zákonmi. Okrem toho máme konkrétne referencie na implementáciu súladu so ZoKB i so ZoITVS v samospráve a v zdravotníctve.

Nejde o formálnu záležitosť, ale reálnu implementáciu bezpečnostných opatrení definovaných uvedenou legislatívou, ktorá je kontrolovateľná Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) alebo inou zákonom určenou autoritou. V prípade nesúladu s uvedenou bezpečnostnou legislatívou hrozia organizáciám a aj jednotlivcom sankcie a pokuty až do výšky 1 % celkového ročného obratu (najviac 300 000 EUR).